Staten

statsstyrets organisation
(Omdirigerad från Stat)
Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.
Citat relaterade till staten.
 • "Staten är den stora illusion, i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad." ~ Frédéric Bastiat
 • "Vad man har kunnat se i historien är att vad staten har gjort det är att den har gynnat de grupper som har kontrollerat den, och så är det fortfarande. Man ska inte inbilla sig att staten har förändrats bara för att det är en annan grupp som styr den." ~ Anders Borg
 • Folket har tappat regeringens förtroende. Vore det inte enklare, om regeringen upplöste folket och valde ett annat?
 • "En stat utan möjlighet till förändring saknar möjlighet att bestå." ~ Edmund Burke
 • "Varje stat är korrupt. Goda män får inte lyda lagarna alltför väl." ~ Ralph Waldo Emerson
 • "Det största måttet på en stats framgång är utsträckningen i vilket den lämnar sina medborgare ifred." ~ Larry Flynt
 • Staten är den sedliga idéns verklighet. Staten är den värld, som anden skapat åt sig. Hur ofta talar man icke om Guds visdom i naturen; men man får ju icke tro, att den fysiska naturvärlden är något högre än andens värld. Ty så högt som anden står över naturen, så högt står staten över det fysiska livet. Man måste därför vörda staten som något jordiskt-gudomligt och inse, att om det är svårt att begripa naturen, är det oändligt mycket svårare att förstå staten.
 • Staten har ingen annan plikt än att uppehålla sig själv.
  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ibidem, s. 64
 • Endast i staten har människan en förnuftig existens. Staten existerar inte för medborgarnas skull; man skulle kunna säga, att den är målet och de verktygen. Emellertid är detta förhållande av mål och medel icke här tillämpligt. Ty staten är icke det abstrakta, som står gentemot borgarna, utan de är moment såsom i det organiska livet, där ingen lem är mål, intet medel finnes. Det gudomliga i staten är idén, sådan denna finnes på jorden.
  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ibidem, s. 58
 • Varje folk har den regering det förtjänar.
 • "Den abstraktion, som vi benämner staten, är en hycklande, omoralisk och förljugen institution." ~ Vilhelm Moberg
 • Människan kan icke tänkas utom staten; den är den innerliga föreningen av alla fysiska och andliga tillgångar, av en nations hela inre och yttre liv, till ett stort, energiskt, oändligt rörligt och levande helt, totaliteten av de mänskliga angelägenheterna, alla idéers i evig rörelse varande rike. Staten måste betraktas som ett stort, alla de små individerna omfattande individualism, som en upphöjd och fullständig människa, och älskas med en oändlig kärlek.
 • "Att ge pengar och makt till staten är som att ge whiskey och bilnycklar till tonårspojkar." ~ P.J. O'Rourke
 • Vår existens såsom politiska varelser är inte en konsekvens av staten, utan av sfärer av social lojalitet, och det är genom sådan lojalitet som staten kan existera.
  • Roger Scruton i The Philosopher on Dover Beach (1990), s. 328, citerat av Jakob E:son Söderbaum i Modern konservatism (2020), s. 174
 • "När staten är rädd för människorna, är det frihet. När människorna är rädda för staten, är det tyranni." ~ Thomas Paine
 • "Ju mer korrupt staten är, desto fler lagar." ~ Tacitus
 • "Staten är inte förnuft. Staten är inte elegant. Den är kraft. Och precis som med eld, är det en farlig tjänare och en otäck härskare." ~ George Washington
 • Staten är den organisation i samhället som skaffat sig monopol på användning av legitimt fysiskt våld.
  • Max Weber, "Politik als Beruf" (1919), citerat av Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 9

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati