Korporativism eller korporatism är ett politiskt system i vilket vissa av statens uppgifter utövas av näringslivets korporationer omfattande både arbetsgivare och anställda, särskilt som politiskt ideal i fascistiska stater.

  • Med stånd och korporationer i staten är det som med magen i det organiska livet, 'der sich auch für sich setzt' men tillika upphävs och offras och övergår i det hela.
  • Inom den tidiga 1800-talskonservatismen utformades de första idéerna om korporatismen. Hegel tänkte sig ett system av korporationer, d.v.s. yrkesföreningar som omfattade både arbetsgivare och arbetare. Korporationerna skulle med statens hjälp reglera tillträde till yrket, sköta yrkesutbildning och lämna socialt bistånd.
    • Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 42

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati