Nazism, egentligen nationalsocialism, är en fascistisk politisk åskådning som särskilt hävdar att vissa (nordiska) raser är överlägsna andra. Den utvecklades ursprungligen i Tyskland.

  • I bakgrunden till fascismens och nazismens antiintellektualism fanns psykologins upptäckter om den undermedvetna nivån i det mänskliga själslivet, alltså om drifternas och känslornas betydelse i förhållande till det rationella tänkandet.
    • Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 104
  • Nazismen upprätthölls inte bara med terror mot motståndare utan lika mycket med en intensiv och effektiv propaganda med användning av den moderna masspyskologins och reklamens teknik.
    • Ibidem, s. 108
  • Så fort nazismen diskuteras brukar borgerliga och socialister tvista om var dessa läror egentligen hör hemma. Adolf Hitler går runt som Svarta Maja i det ideologiska pratet. Här finns nog inget "rätt" svar, utan det handlar om en bedömningsfråga. Kanske är det så, att nazismen är en blandideologi. Den upptar såväl konservativa som socialistiska idéer.

Externa länkar

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati