Byråkrati är ett system av regler för administration, särskilt om sådana som komplicerar kontakterna med allmänheten e.d. och vanligen inom offentlig förvaltning men även i storföretag o.d.

Väldiga rationella organisationer – kort sagt, byråkratier – har verkligen vuxit i styrka, men det har inte förnuftsgåvorna hos den stora massan av individer.
  • Väldiga rationella organisationer – kort sagt, byråkratier – har verkligen vuxit i styrka, men det har inte förnuftsgåvorna hos den stora massan av individer. Kringskurna av vardagslivets miljöer kan vanliga människor ofta inte resonera om de större strukturer – rationella och irrationella – som deras miljöer är underordnade delar av. Således utför de ofta serier av till synes rationella handlingar utan att ha en aning om vilka mål de tjänar, och misstankarna växer, att också de i toppen – likt Tolstojs generaler – bara låtsas att de vet.
  • Den moderna liberalismen lider av olösta motsägelser. Den förhärligar individualism och frihet och fördömer, på dess radikala kant, samhällssystem som förtryckande. Å andra sidan förväntar den sig att regeringar ska ombesörja alla materiellt, en bedrift som endast är möjlig genom en utvidgning av myndighetsmakten och en svällande byråkrati.
  • Folkdemokratierna i Östeuropa upprättades en gång i hägnet av den sovjetiska ockupationsmakten. Dessa regimer hade inte något folkligt stöd. I den mån en folklig legitimitet fanns, så gick den snabbt förlorad. Dessa länder har sedan dess lidit av ekonomiska problem, politisk ofrihet och en stel byråkrati. Några framtidshopp utgör de icke.
    • Olof Palme i tal vid TCO:s kongress i Stockholm (1 juli 1982)
  • Det är en steril miljö ohyggligt långt ifrån handling. Det är jättelika byråkratier, fåfänga, ränksmiderier, ineffektivitet, ryggsskrapande. Det är så fjärran ifrån den kommunala finansministeriella tradition som jag är fostrad i politiskt. [...] Jag ska inte in i en så'n kultur. Absolut inte!

Externa länkar

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati