Fascism

auktoritär politisk ideologi

Fascism är en antidemokratisk politisk lära som betonar ledarprincipen och särskilt bekämpar arbetarrörelsen.

CitatRedigera

  • I bakgrunden till fascismens och nazismens antiintellektualism fanns psykologins upptäckter om den undermedvetna nivån i det mänskliga själslivet, alltså om drifternas och känslornas betydelse i förhållande till det rationella tänkandet.
    • Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 104
  • Fascismen bekämpar hela det demokratiska idékomplexet och avvisar både dess teoretiska premisser och dess praktiska tillämpningar. Fascismen förnekar att majoriteten, genom det blotta faktum att den utgör majoritet, kan styra det mänskliga samhället. Den förnekar att en majoritet kan styra genom att rådfrågas med jämna mellanrum och den bejakar människornas ohjälpliga, fruktbärande och välgörande olikhet, som aldrig kan utjämnas genom en så mekanisk process som den allmänna rösträtten.
  • I den fascistiska staten undertrycks inte individen utan multipliceras i stället, precis som en soldat i ett regemente inte försvagas utan förmeras genom antalet kamrater. Den fascistiska staten organiserar nationen men lämnar tillräckligt utrymme åt individerna. Den har begränsat onödiga eller skadliga friheter och har bevarat de väsentliga. Det kan inte vara individen som avgör sådana frågor utan endast staten.
    • Ibidem
  • Fascism definieras inte med antalet offer för den utan genom sättet den dödar dem på.

Externa länkarRedigera

Wikipedia har en artikel om:
Fascism
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati