Fascism

auktoritär politisk ideologi

Fascism är en antidemokratisk politisk lära som betonar ledarprincipen och särskilt bekämpar arbetarrörelsen.

 • Fascismen är delvis en kopia av socialdemokratisk mobilisering, med massmöten, protester, hajker, kvinnoförbund och nya snygga symboler. Men med den avgörande skillnaden att innehållet inte är frihet, jämlikhet, jämställdhet och samfälldhet, utan nationalkonservatism, det vill säga tradition, auktoritet och hierarkisk ordning. Fascismen definieras inte av rasism eller statsfetischism, utan av dyrkan av hierarkier, menade bolsjeviken Nikolaj Bucharin, vilket är kommunismens motsats. Ironiskt nog blir det under 1930-talet socialdemokrater och kommunister som kopierar fascismen genom att utveckla auktoritära, militaristiska och småborgerliga drag som skulle fått Fourier, Marx, Bakunin, Morris och de andra förelöparna att sätta i halsen.
  • Stefan Arvidsson, Röd tro: socialistisk kultur och livsåskådning under tvåhundra år (2023), s. 466
 • En allans, om också framtvingad och därför dömd att inte bestå, mellan fascister och konservativa, med andra ord mellan extrem höger och moderat höger, har varit möjlig på högra sidan av det politiska fältet. Mer än så: den italienska fascismen är rent av ett resultat av denna allians. På den andra sidan har en motsvarande allians mellan kommunister och demokratisk socialism endast antytts i folkdemokratierna, den blev mer än ett skisserat förslag i den pakt om samordnat uppträdande som slöts mellan italienska kommunister och socialister efter befrielsen. En allians mellan kommunister och fascister har något monstruöst över sig.
  • Norberto Bobbio, Vänster och höger: essä om en politisk distinktion (1998), s. 57
 • Fascismen är finanskapitalets egen makt. Det är en organisation av terroristiskt övervåld mot arbetarklassen, mot böndernas och de intellektuellas revolutionära skikt. I utrikespolitiken är fascismen chauvinism i dess allra grövsta form, som kultiverar ett djuriskt hat mot andra folk.
  • Georgi Dimitrovs tal på Kominterns sjunde världskongress den 2 augusti 1935, citerat från [1]
 • Historielösa människor har glömt fascismens tydliga koppling till modernism och funktionalism. Funktionalismens galjonsfigur, arkitekten Le Corbusier, var en uttalad fascist och antisemit, medverkade i nazistiska sammanhang och stödde eutanasi. Konservatism står långt från allt sådant, just därför att dessa ideologier är utopistiska och hör samman med radikalism, vilket är konservatismens motpol.
 • I bakgrunden till fascismens och nazismens antiintellektualism fanns psykologins upptäckter om den undermedvetna nivån i det mänskliga själslivet, alltså om drifternas och känslornas betydelse i förhållande till det rationella tänkandet.
  • Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 104
 • Fascismen bekämpar hela det demokratiska idékomplexet och avvisar både dess teoretiska premisser och dess praktiska tillämpningar. Fascismen förnekar att majoriteten, genom det blotta faktum att den utgör majoritet, kan styra det mänskliga samhället. Den förnekar att en majoritet kan styra genom att rådfrågas med jämna mellanrum och den bejakar människornas ohjälpliga, fruktbärande och välgörande olikhet, som aldrig kan utjämnas genom en så mekanisk process som den allmänna rösträtten.
 • I den fascistiska staten undertrycks inte individen utan multipliceras i stället, precis som en soldat i ett regemente inte försvagas utan förmeras genom antalet kamrater. Den fascistiska staten organiserar nationen men lämnar tillräckligt utrymme åt individerna. Den har begränsat onödiga eller skadliga friheter och har bevarat de väsentliga. Det kan inte vara individen som avgör sådana frågor utan endast staten.
  • Ibidem
 • Fascism definieras inte med antalet offer för den utan genom sättet den dödar dem på.

Externa länkar

redigera
Wikipedia har en artikel om:
Fascism
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati