Hierarki är en organisation med noggrant fastställd över- och underordning och stränga krav på lydnad etc.

  • Könens hierarki upptäcker hon först inom familjen. Hon förstår så småningom att även om faderns auktoritet inte är kännbar var dag, så är det han som är suveränen.
  • Så långt historien och kunskapen om världen sträcker sig, lever människorna överallt och under alla tider i umgänge med varandra och i växelsidiga förhållandena av fria och tjänstepliktiga, härskande och underlydande.

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati