Elit

grupp eller klass av personer som har överlägsen intellektuell, social eller ekonomisk status

Elit är en (liten) grupp innefattande de bästa eller skickligaste personerna i större grupp, ofta med positiv eller ibland negativ värdeladdning.

  • Lenin skapade en klar elitteori, en teori om skillnaden mellan arbetarklassen och partiet. Det var hans första och kanske mest betydelsefulla förändring av marxismen.
    • Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 71
  • [Robert Michels] blev berömd för "den järnhårda oligarkilagen", som hävdade at varje organisation, även den mest demokratiska, genom en mängd inbyggda organisatoriska mekanismer kommer att styras av en elit. "Den som säger organisation säger oligarki", är ett känt citat från Michels.
    • Ibidem, s. 106
  • Med undantag för korta tidsintervaller styrs folken alltid av en elit. (Italienska: aristocratzia.) Jag använder ordet elit (aristocratzia) i dess etymologiska betydelse, som avser de starkaste, de mest energiska, och mest kapabla – för gott såväl som för ont. Emellertid blir, på grund av en viktig fysiologisk lag inte eliter bestående. Sålunda är människans historia historien om det ständiga ersättandet av vissa eliter: när en stiger uppåt, sjunker en annan neråt.

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati