Monopol

marknad med en enda producent och flera konsumenter

Monopol åsyftar makt att utöva viss verksamhet utan konkurrens av andra, speciellt om ensam behärskning av viss ekonomisk marknad.

Citat redigera

  • I och med truster slår den fria konkurrensen om i monopol, det kapitalistiska samhällets planlösa produktion kapitulerar för det gryende socialistiska samhällets planmässiga produktion.
  • Vi vill fortsätta öppna upp offentliga monopol för att en mångfald av privata aktörer och näringsidkare ska få utveckla verksamheter. Ta-för-sigsamhet ska uppmuntras.
  • Den offentliga sektorn är en omöjlig konstruktion om det reses krav på effektivitet. Antingen blir det dyra ineffektiva monopol eller också blir den offentliga sektorn en aktör på fungerande marknader. Inget av detta är en utveckling som bör uppmuntras.
  • Staten är den organisation i samhället som skaffat sig monopol på användning av legitimt fysiskt våld.
    • Max Weber i "Politik als Beruf" (1919), citerat av Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 9

Externa länkar redigera

Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati