Emancipation är frigörelse från rättsligt eller socialt förmynderi, speciellt om kvinnans frigörelse från manlig dominans.

CitatRedigera

  • Genusforskning är forskning för emancipation.
    • Yvonne Hirdman, "Konstruktion och förändring - genus som vetenskap" i Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr. 3–4 1998
  • Den iranska revolutionen har som bekant reagerat starkt mot kvinnornas emancipation i västlig mening. Det betonas ständigt att kvinnornas huvuduppgift finns inom familjen.
    • Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 195

Se ävenRedigera

Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati