Anarkism är en politisk ideologi som vill avskaffa samhällets centrala maktapparat (staten) eftersom den anses kränka individernas frihet.

Det omringade A:et, en känd anarkistsymbol.
  • På danserna var jag en av de mest outtröttliga och muntra. En kväll tog en ung pojke mig åt sidan. Med ett allvarligt ansikte, som om han skulle tillkännage en kär kamrats död, viskade han till mig att det inte passade sig för en agitator att dansa, i alla fall inte på ett så frigjort sätt. Det var ovärdigt för en person som var på väg att bli en ledande kraft i den anarkistiska rörelsen. Mitt lättsinne skulle bara skada Saken.
    Pojkens oförskämda inblandning gjorde mig rasande. Jag bad honom sköta sina egna affärer; jag var trött på att ständigt få Saken kastad i ansiktet. Jag trodde inte att en sak som stod för ett vackert ideal, för anarkism, för befrielse från konventioner och fördomar, krävde att man gav avkall på livets glädjeämnen. Jag insisterade på att vår sak inte kunde kräva av mig att jag blev nunna och att rörelsen inte skulle förvandlas till ett kloster. Om Saken krävde detta, så ville jag inte ha den. "Jag vill ha frihet, rätt till självförverkligande, allas rätt till vackra, livsbefrämjande ting." Det var vad anarkism innebar för mig och jag skulle leva i överensstämmelse med det, i trots mot hela världen – fängelser, förföljelser, allt. Ja, även om mina närmaste kamrater fördömde mig, skulle jag förverkliga mitt vackra ideal.
    • Emma Goldman i Anarkistiska minnen (1931), citerat av Anita Goldman i Emma Goldman: Den dansande agitatorn (1980), s. 43
  • Anarkismen har den ljusaste, mest positiva människosynen av alla politiska ideologier. Den är själva förutsättningen för den anarkistiska utopin med ett samhälle utan statsmakt, helt grundad på individers och gruppers fria överensstämmelser. Människorna anses vara perfekt sociala, benägna för fredlig samverkan och social harmoni.
    • Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 95

Externa länkar

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati