Liberalism

politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde
  • "Gentemot liberalismens läror intar fascismen en absolut avvisande hållning såväl på det politiska som på det ekonomiska området." ~ Giovanni Gentile, "The Doctrine of Fascism", Enciclopedia Italiana, 1932.
  • "Liberalismen lärde frihet, näringsfrihet, frihandel, parlamentarism, kvinnoemancipation, människans likhet, könens jämställdhet o.s.v. – den syndade mot naturlagar. Den tyska tanken fordrar idag, då den gamla feminiserade världen håller på att störta samman: auktoritet, typbildande kraft, restriktivitet, disciplin, autarki (självförsörjande), skydd för raskaraktären samt erkännande av könens eviga polaritet." ~ Alfred Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts : eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit, München, 1930.
  • Liberalismen [är inte] en enkel ideologi som kan klara sig med slagord. Men där andra har slagord kan vi ställa kunskap, fakta och värderingar.
  • Den konservative är förälskad i existerande missförhållanden till skillnad från liberalen som vill ersätta dem med andra.
    • Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary (1911), citat hämtat från Världens bästa citat (1987), s. 91

Se ävenRedigera

Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismKapitalismKolonialismKonfucianismKommunismKonservatismLiberalismLibertarianismMarxismRepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati