Diktatur är ett politiskt system i vilket makten utövas utan inskränkningar och utan formellt eller faktiskt inflytande för folket och vanligen av en person, en liten grupp, ett enda parti etc.

  • Skillnaden mellan en demokrati och en diktatur är att i en demokrati så röstar man först och lyder sedan order – i en diktatur behöver man inte spilla tid på att rösta.
    • Charles Bukowski, ur Världens bästa citat (1987), s. 88

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati