Roger Scruton

brittisk filosof

Sir Roger Vernon Scruton, född 27 februari 1944 i Buslingthorpe i Lincolnshire, död 12 januari 2020 i Brinkworth i Wiltshire, var en brittisk filosof och författare som inriktade sig på estetik och politisk filosofi, i synnerhet befrämjandet av traditionellt konservativa ståndpunkter.

Konservatismen går ut på att förvalta den sociala ekologin.

CitatRedigera

The Meaning of Conservatism (1980)Redigera

 • Man kan inte fritt välja sina seder, traditioner och institutioner, därför att utan dem hade det inte funnits något val att göra.
  • S. 112, citerat av Jakob E:son Söderbaum i Modern konservatism (2020), s. 187

The Philosopher on Dover Beach (1990)Redigera

 • Vår existens såsom politiska varelser är inte en konsekvens av staten, utan av sfärer av social lojalitet, och det är genom sådan lojalitet som staten kan existera.
  • S. 328, citerat av ibidem, s. 174
 • Ingen filosof är så väsentlig för vår tid, eller för det intellektuella arvet för moderna konservativa, som Hegel.
  • S. 41, citerat av ibidem, s. 178

Filosofi för den moderna människan – en ingång till tankens värld (1998)Redigera

 • Den historiska karaktären av våra passioner och vår vördnad innebär att de framträder ödesdigert intrasslade i de omständigheter som väckte dem, och att de kan omvandlas till universella lagar endast genom att skiljas från sina rötter, varvid de förlorar vital kraft.
  • S. 123

A Political Philosophy – Arguments for Conservatism (2006)Redigera

 • Konservatismen går ut på att förvalta den sociala ekologin. Frihet är givetvis en del av den ekologin, eftersom den utgör en förutsättning för att sociala organismer ska kunna anpassa sig. Men frihet är inte det enda eller det sanna målet för politiken. Konservatismen inbegriper bevarandet av ett samhälles gemensamma resurser – sociala, materiella, ekonomiska och andliga – och motstånd mot social oordning och nedgång i alla dess former.
  • S. ix, citerat av Jakob E:son Söderbaum i Modern konservatism (2020), s. 61
 • Konservatismen betonar historiska lojaliteter, lokala identiteter och den sorts långsiktiga engagemang som framväxer bland människor genom de dygder som följer av deras lokala och begränsade hängivenhet. Medan socialism och liberalism har inneboende globala syften, har konservatismen inneboende lokala syften: ett försvar av någon ficka av socialt kapital mot den anarkiska förändringens krafter.
  • Ibidem

How to Think Seriously About the Planet (2012)Redigera

 • Oikofili innebär en naturlig böjelse för det historiska och bevarandet av det förflutna, inte av nostalgiska skäl utan utifrån en önskan att leva såsom ett bibehållet medvetande bland de bestående tingen. I den sanna konserverande andan betraktas det förflutna inte såsom arvegods som kan köpas på marknaden, utan såsom ett levande arv vi fått, någonting som lever vidare just därför att det lever i och genom mig själv. Att fullt ut äga sin existens i tiden innebär att vara medveten om förlust och att alltid vilja arbeta för att reparera den förlusten.
  • Citerat av ibidem, s. 59–60

How to be a conservative (2014)Redigera

 • Konservatismen börjar med ett sentiment som varje vuxen människa enkelt kan instämma i, att goda ting är enkla att förgöra, inte lika enkla att bygga upp.
  • Citerat av Catarina Kärkkäinen i Liberal och konservativ gemenskap – ett försvarstal (2022), s. 16
 • Vi är behövande varelser, och vårt största behov är behovet av hemmet – den plats där vi finner skydd och kärlek. Vi uppnår detta hem genom föreställningar om vår egen tillhörighet. Vi kan inte uppnå det ensamma, utan bara tillsammans med andra. Och alla våra försök att få våra omgivningar att se ut som vi önskar – genom att dekorera, ordna och skapa – utgör försök att utsträcka välkomnandet av oss själva och de vi älskar.
 
När vi förstår saker och ting rätt kommer vi bli motiverade att åter placera dygden och de goda vanorna där de hör hemma – i centrum för det personliga livet.
 • När vi förstår saker och ting rätt kommer vi bli motiverade att åter placera dygden och de goda vanorna där de hör hemma – i centrum för det personliga livet.
  • On Human Nature (2017), s. 112, citerat av ibidem, s. 200–201

Conservatism: An Invitation to the Great Tradition (2017)Redigera

 • För oss människor är det naturligt att bo i samhällen, sammanhållna av en ömsesidig tillit. Vi har behov av ett gemensamt hem, en plats där vi känner oss trygga, där vårt anspråk på att bebo platsen ifråga inte bestrids, och där vi kan be andra om hjälp i hotfulla lägen. Vi behöver fred med våra grannar och procedurerna för att tillförsäkra oss denna fred. Vi behöver också den kärlek och det skydd som familjelivet erbjuder. Att gå in för att ändra på den mänskliga tillvaron i något av dessa avseenden innebär att kränka grundläggande förutsättningar i vår biologi och i den sociala reproduktionens behov.
  • S. 4, citerat av ibidem, s. 59
 • En förståelse för den mänskliga individen såsom en social artefakt visar att ojämlikhet är naturligt, att makt är del av ett komplext gott, och att begränsningar är en nödvändig ingrediens i den enda frihet vi kan värdesätta.
  • Ibidem, s. 60

Citat om ScrutonRedigera

 • Ofta framställdes Scruton som en udda fågel. Han hade ofta svårt att passa in, vilket var klart redan under tiden som student. För några år sedan anmärkte han att redan under sin studietid vid Cambridge var han de tre saker som hans omgivning hade svårast att acceptera: proletär, heterosexuell och höger. Hans böcker om kontroversiella ämnen, från sex till postmodernism, bidrog till det utanförskapet.
 • Genom Scrutons böcker löper som en röd tråd kärleken till det som är vackert och storslaget, som är värt att värna och slå vakt om. De är en påminnelse om att den konservativa reflexen är en positiv sådan, oavsett om det rör sig om ett landskap, ett stadskvarter eller det litterära kulturarvet: det här är någonting vackert och värt att älska, förstör det inte.
 • Roger Scruton har från 1980-talet varit den tänkare som mer än någon annan vidareutvecklat den konservativa filosofin i linje med både Burke och Hegel.
  • Jakob E:son Söderbaum, Modern konservatism (2020), s. 48
 • Scruton är relativt lättläst även i det mer filosofiska formatet – han är en litteratör med vacker språkdräkt och är lättillgänglig även i de mest avancerade resonemangen, överhuvudtaget en utmärkt dörröppnare till den politiska filosofins komplexa värld.
  • Ibidem, s. 62

Externa länkarRedigera

Wikipedia har en artikel om:
Roger Scruton
Politiska filosofer
Klassiska AristotelesAureliusCiceroKonfuciusLao ZiPlatonPlutarchosSokratesSun Zi
Konservativa BonaldBurkeCarlyleColeridgeComteDisraeliDurkheimFichteGuénonHallerHegelHumeJüngerKirkLe BonMaistreMaurras • Müller • Novalis • OakeshottParetoPetersonSavignySchmittScrutonSolzjenitsynSpenglerStrauss
Liberala AronBenthamBerlinEmersonFranklinHayekJeffersonKantLockeMaritainMillMisesMontesquieuNozickOrtegaPopperRandRawlsSmithSowellSpencerStirnerThoreauTocquevilleVoltaireWeberWollstonecraft
Socialistiska Adorno • BakuninBernsteinChomskyde BeauvoirDu BoisEngelsFanonFoucaultFourierFrommGoldmanGramsciHabermasKropotkinLeninLuxemburgMaoMarcuseMarxPaineRussellSartreShawTrotskijŽižek
Övrigt AquinoArendtCamusDanteGandhiHobbesLutherMachiavelliMoreMüntzerNietzschePizanRousseauWeil