Teokrati

statsskick dominerat av religiösa ledare

Teokrati är en styrelseform där makthavarna motiverar sin ställning med att de fått sin makt direkt från Gud, ofta om prästvälde e.d.

CitatRedigera

  • Islamismens mål är att skapa en stat som är helt grundad på islam. Det första målet nåddes genom den islamistiska revolutionen i Iran år 1979. Därigenom upprättades ett nytt slags styrelseskick som i princip är teokratiskt. I teorin är det Gud som styr landet genom sina företrädare, den religiöse Ledaren och de skrift- och rättslärda.
    • Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 191
  • Vad de Maistre vill upprätta är en teokrati, en ordning, där himmel och jord möts, och där det ligger i människans fria vilja att träffa sitt val, att förneka och förkasta eller att bejaka och i lydnad ställa sig under den gudomliga ordningen.
    Det är en teokrati han vill upprätta, och denna teokrati skall vara den jordiska manifestationen av den andliga suveränitet, som har sin källa i det gudomliga. Alla jordiska institutioner är bristfälliga, men den helige Ande är närvarande i skapelsen, det är Anden, som skall vägleda människorna. Av alla institutioner i vår värld är det påvestolen, som de Maistre sätter sitt hopp till, därför att påven handlar under Andens ledning. Därmed kan en teokrati uppbyggas i en värld av bristfälligheter. Teokrati betyder, att en orubblig, absolut ordningsprincip inplanteras i all vår jordiska föränderlighet.
    • Tage Lindbom, "Reaktion och romantik" i Modernismen (1995), s. 101–102

Se ävenRedigera

Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati