Ekologism

filosofi, ideologi och social rörelse kännetecknad som betonar vikten av miljövård

Ekologism är en ideologi (eller ett tänkande) som kretsar kring ekologiska frågor och gärna gör dem till utgångspunkt för ställningstaganden i alla andra frågor.

  • 1950-talets nykonservativa var pionjärer för en på miljöfrågorna grundad kritik av industrisamhället.
    • Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 44

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati