Teknokrati åsyftar ett samhällssystem med dominerande politiskt inflytande av tekniker och ekonomer o.d., vanligen med åsidosättande av mänskliga värden som följd.

  • På ett sätt kan man säga att konservatismen, ända sedan franska revolutionen och fram till nu, har så att säga varit förloraren och det är liberalism, teknokrati, social ingenjörskonst, som har varit vinnaren. […] Men under de senaste åren har allt detta skapat en grogrund för, inte en reaktion, men en reflektion, Finns det någonting annat? Finns det ett kritiskt förhållningssätt till det här? Och där kan faktiskt konservatismen vara ett kritiskt förhållningssätt.

Externa länkar

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati