Demokrati

statsvetenskapligt begrepp för ett styrelseskick där den politiska makten utgår från en stats medborgare
Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.
Citat relaterade till Demokrati.
 • "En av förutsättningarna för en demokratisk sammanlevnad är att man förstår att man inte ensam har rätt." ~ Alf Ahlberg
 • "Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte till deras art." ~ Aristoteles
 • "Demokratin undergräver helhetens intressen, leder till demagogi och bossvälde och hotar det allmännas bästa." ~ Gösta Bagge
 • "Demokrati är det samhällssystem i vilket du säger vad du vill och gör som du blir tillsagd." ~ Gerald Barry
 • "Demokrati försvaras i tre steg. Valboxen, Juryboxen, Patronboxen." ~ Ambrose Bierce
 • Demokrati måste vara något mer än två vargar och ett lamm som röstar om vad som ska ätas till middag.
  • James Bovard, Lost Rights: The Destruction of American Liberty (1994)
 • "Skillnaden mellan en demokrati och en diktatur är att i en demokrati så röstar man först och lyder sedan order – i en diktatur behöver man inte spilla tid på att rösta." ~ Charles Bukowski
 • Traditionen ger en röst åt våra förfäder. Det är de dödas demokrati. Traditionen vägrar att underkasta sig den lilla och arroganta oligarki (fåmansvälde) av de som råkar finnas just här och nu.
 • "Demokrati innebär misströstan om att finna hjältar att styra oss och ett belåtet konstaterande av att de saknas." ~ Thomas Carlyle i Past and Present (1843)
 • "En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med begravning." ~ Winston Churchill
 • "Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla andra former som har prövats genom tiderna." ~ Winston Churchill
 • "Demokrati behöver mer yttrandefrihet, för även talet från dåraktiga personer är värdefullt om det fungerar som en garanti för de vise att tala." ~ David Cushman Coyle
 • "I en demokrati är folket underkastat sin egen vilja och det är ett hårt slaveri." ~ Anatole France
 • "Den politiska korrekthetens värld är en värld där demokratin är överflödig eftersom alla sanna demokrater har samma idéer och resten per definition är antidemokrater som ska exkluderas." ~ Jonathan Friedman
 • "En demokrati kan inte existera utan bestämda regler. Frihet betyder inte att man får köra på fel sida av gatan." ~ Indira Gandhi
 • "Demokrati är åsikter och meningar, inte förmögenhet eller ställning." ~ Viggo Horup
 • "Demokrati är den mest högtstående regeringsformen, ty den är baserad på respekt för människan som en förnuftig varelse." ~ John F. Kennedy
 • "Demokrati kan existera bara i den mån ett lands invånare åtnjuter medborgerliga och politiska friheter." ~ Martin Kriele
 • "När 'A' genom lagar försöker tvinga hans moral på 'B', är 'A' mest sannolikt en skurk." ~ H.L. Mencken
 • Fascismen bekämpar hela det demokratiska idékomplexet och avvisar både dess teoretiska premisser och dess praktiska tillämpningar. Fascismen förnekar att majoriteten, genom det blotta faktum att den utgör majoritet, kan styra det mänskliga samhället. Den förnekar att en majoritet kan styra genom att rådfrågas med jämna mellanrum och den bejakar människornas ohjälpliga, fruktbärande och välgörande olikhet, som aldrig kan utjämnas genom en så mekanisk process som den allmänna rösträtten.
 • Historien visar att en demokrati utan normer lätt förvandlas till en öppen eller lätt förklädd totalitarism.
  • Johannes Paulus, Sanningens strålglans (1993)
 • "Demokrati är teorin om att vanliga människor kan göra ovanliga saker." ~ James Reston
 • "Demokratins största ögonblick: När en regering måste böja sig för ett folks goda vilja." ~ Rudolf Rolfs
 • "Det är naturligt att dumbomarna är i majoritet i riksdagen; de är i majoritet i folket!" ~ Hjalmar Söderberg
 • "Demokrati förutsätter jämvikt mellan gemenskap och splittring, mellan samarbete och kamp. Demokratins centrala problem blir att bevara gemenskapen trots konflikterna." ~ Herbert Tingsten
 • Folkväldet kritiserar de Maistre men han är samtidigt benägen att se det som ett tomt sken. Folket utövar i realiteten aldrig makten, egentligen finns blott monarkier och oligarkier. Att kräva folkets representerande genom val är lika orimligt som att föreslå, att barn, dårar eller försvunna personer själva skall utse sina förmyndare eller målsmän.
 • "Det finns en gräns för användningen av demokratiska metoder. Man kan fråga tågpassagerarna vilken vagn de vill åka i. Men det är omöjligt att fråga dem om man får dra i nödbromsen när tåget i full fart hotas av en olycka." ~ Lev Trotskij
 • "Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull." ~ Oscar Wilde

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati