Krig

organiserad våldsam konflikt mellan folk eller stater
Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.
 • "Det är inte nog för att vinna ett krig, det är mer viktigt att organisera freden." ~ Aristoteles
 • Att ställa krigaren mot affärsmannen medför oundvikligen ett rättfärdigande, om inte ett förhärligande av våldet: det förlösande och renande våldet, våldet som "historiens barnmorska", för den revolutionära vänstern (Marx); som "världens enda väg till hälsa", för den reaktionära högern (Marinetti).
 • Alla de stora monoteistiska religionerna har sakraliserat kriget; judarna genom ”det heliga kriget” som skulle befästa den politiska ställningen som Guds utvalda folk, de kristna genom korstågen som skulle återerövra de heliga platserna åt Gud, och muslimerna genom den ”lilla strävan” eller ”jihad” i avsikt att utrota hedningarna och därmed främja Guds rättigheter på jorden. I alla dessa olika sammanhang ses kriget inte som något ont i sig, utan tvärtom som en förpliktelse för dem som vill göra Guds vilja.
 • "Jag vet inte med vilka vapen det tredje världskriget kommer utkämpas, men det fjärde världskriget kommer att utkämpas med käppar och stenar." ~ Albert Einstein
 • "Nazisterna beskådar all Europa som vara under dominansen av tyskarna. I varje land finns det skälmar som gör Hitlers arbete. Hitlers Europa = en polisstat. Hitler = tyrann till den största graden." ~ Friedrich Kellner
 • "Mänskligheten måste få slut på krig annars kommer krig göra slut på mänskligheten." ~ John F. Kennedy
 • "Krigen är slut om ni bara vill det." ~ John Lennon
 • "Allting är dåligt i krig – förutom slutet." ~ Abraham Lincoln
 • Kriget är i sig heligt, ty det ingår i världsalltets ordning.
 • Endast kriget bringar all mänsklig energi till sin högsta spänning och sätter adelsmärket på de folk som har mod att göra det.
 • Bland alla statsföreningens bindemedel är det sanna kriget det verksammaste och varaktigaste, ty gemensam nöd och gemensamma tårar binder bättre och fastare än lyckan.
 • "Soldater slåss och generalerna får äran." ~ Napoleon
 • "Bättre att dö för någonting än att leva för inget." ~ George S. Patton
 • "Syftet med krig är att inte dö för sitt land, utan låta fienden dö för sitt." ~ George S. Patton
 • "Endast de döda har sett slutet på kriget." ~ Platon
 • "En sådan seger till och jag är förlorad." ~ Pyrrhus
 • "Krig framkallar fred men bara till sina offer." ~ Leonid S. Suchorukov
 • "Den som vill ha fred ska rusta för krig." ~ Vegetius
 • "Om vi inte slutar att kriga, kommer krigen att förinta oss." ~ H.G. Wells

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati