Naturrätt

begrepp inom politiska ideologier och rättsfilosofi

Naturrätt åsyftar ett tänkt system av oföränderliga rättsliga normer grundat i gudomlig vilja, tingens egen ordning och/eller människans natur.

  • Naturrätten är summan av alla de etiska värderingar och normer som människan i kraft av sitt sunda förnuft – och inte först genom gudomlig uppenbarelse – är i stånd att komma till insikt om.
    • Erwin Bischofberger, Arbete före kapital: den katolska kyrkans sociallära (1985)

Externa länkar

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati