Individualism är en åskådning som betonar den enskildes rätt gentemot gruppens krav, särskilt gentemot samhällets krav. Motsatsen kallas kollektivism.

  • Om en generation sätter in all sin kraft på privata uppgifter allena; om det politiska livet neddrages till en marknad för enskild vinningslystnad; om statsmannen själv förnedrar sig till en tjänare och hantlangare åt dessa privata intressen, som han borde övervaka och stävja och leda till statsidéns tjänst – då har individualismen fått ett ödesdigert insteg, då giver generationen åter en falsk spegelbild av folkanden.
  • Marxismen är en flykt från individens magi och hierarkins mystik. Den förvränger den västerländska kulturens karaktär, som är baserad på den karismatiska individuella styrkan. Marxismen kan endast fungera i förindustriella samhällen med en homogen befolkning. Höj levnadsstandarden och regnbågskravaller av individualism kommer att bryta ut. Individualismen och konsten, som marxismen fruktar och censurerar, återhämtar sig från alla försök till underkuvning.

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati