Tacitus

romersk historiker, författare och statsman

Publius (el. Gaius, Caius) Cornelius Tacitus, född ca 55, död ca 117, historiker, författare, senator, konsul under Nerva 97 – 98, prokonsul över provinsen Asien 112 – 113.

  • Major e longinquo reverentia -- "På avstånd är allt vackert" (Cornelius Tacitus annaler 1,47)
Tacitus
Wikipedia har en artikel om:
Tacitus