Kapitalism

ekonomiskt system inom vilket kapital och produktionsfaktorer är egendomar
Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.
Citat relaterade till kapitalism.
  • "Kapitalismens nedärvda last är den ojämlika fördelningen av tillgångarna. Socialismens nedärvda dygd är den jämlika fördelningen av fattigdomen." ~ Winston Churchill
  • "Ingen nation har någonsin blivit ruinerad av handel, inte ens de till synes mest missgynnade." ~ Benjamin Franklin
  • "Världskapitalismen dödar fler varje år än vad Hitler gjorde, och han var ändå galen." ~ Ken Livingstone
  • "Att tro på kapitalismen är inte att tro på tillväxt, ekonomi eller effektivitet. Det är bara resultat – om än eftersträvansvärda. Att tro på kapitalismen är i grunden att tro på människan." ~ Johan Norberg
  • "Kapitalismen är varken ond eller god, men den är ett utmärkt redskap för att rädda världen." ~ Birgitta Ohlsson
  • "I ett kapitalistiskt samhälle är alla mänskliga relationer frivilliga. Människor är fria att samarbeta eller inte, eftersom deras egna individuella bedömningar, övertygelser och intressen dikterar." ~ Ayn Rand
  • Marxismen är arbetarklassens kapitalism.
    • Oswald Spengler i Preussentum und Sozialismus (1919), citerat av Michael O'Meara i Den nya högern (2015), s. 14
  • "Ingen talar mer entusiatiskt om den fria marknaden och konkurrens och "låt bäste man vinna",än den som ärvt sin pappas företag eller gård.." ~ C. Wright Mills ,Amerikansk Sociolog i "White Collar":Om den amerikanska Medelklassen (1951),

Se även redigera

Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati