Socialism

politisk idétradition med kollektivet som utgångspunkt
Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.
Citat relaterade till Socialism.
 • "Ja, sådan är socialismen: en horisont som vi aldrig når, men som vi alltid strävar efter." ~ Willy Brandt
 • "Socialism utan hopp är som kyrka utan tro." ~ Willy Brandt
 • "Kapitalismens nedärvda last är den ojämlika fördelningen av tillgångarna. Socialismens nedärvda dygd är den jämlika fördelningen av fattigdomen." ~ Winston Churchill
 • "Socialism är inte en ideologi. Det är en andemakt." ~ Ulf Ekman
 • "Socialismen kommer att förbli populär så länge människorna finner hoppet om att det också ska gå dåligt för andra viktigare än att det också ska gå bra för dem." ~ Hans Habe
 • "Fängelset måste vara socialisternas paradis: jämlikhet råder, alla är försörjda och konkurrensen eliminerad." ~ Elbert Hubbard.
 • "Socialism är delning av vinsterna utan ansvar för förlusterna." ~ Elbert Hubbard
 • "Socialismen lever och har sin varelse i fosterlandslösheten och tål icke nationalismens friska och höga luft." ~ Rudolf Kjellén
 • "Socialist är den som vill att envar skall skörda sitt arbetes frukter, socialist envar som sätter allmännyta före egennytta, socialist – men inte socialdemokrat – är den som sätter folkstammens, rasens fortlevnad före den egna "klassen" eller gruppens materiella välstånd. Socialist är slutligen den, som högre än allting annat ställer solidariteten mot det egna folket, den svenska nationen." ~ Sven Olov Lindholm
 • "Socialismen tvingar människor att vara glada men tänker inte på att de är glada när man inte tvingar dem." ~ Hans Lohberger
 • "Socialismen är ett falsarium, en komedi, en fantom och en utpressning." ~ Benito Mussolini
 • "Socialism är också en fråga om att göra årgångsviner och friterade grodlår tillgängliga för arbetarklassen." ~ Per Nyholm
 • "Att göra människor till socialister är mycket enkelt. Att göra socialismen mänsklig är däremot omöjligt." ~ Oscar Wilde
 • "Socialdemokraterna har det ungefär som duvorna på Marcusplatsen. När de är nere på marken äter de ur handen på folk, när de är uppe i luften skiter de på dem." ~ Dario Fo
 • "Frihet utan socialism innebär privilegium och orättvisa, socialism utan frihet är slaveri och brutalitet." ~ Michail Bakunin

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati