Konfucianism är en kinesisk vishets- och samhällslära, uppkallad efter den kinesiske filosofen Konfucius som levde på 500 f.Kr.

  • Konfucianismen vill övervinna anarkien genom en förnyelse av de heliga traditionerna.
    • Gunnar Aspelin, Tankens vägar: en översikt av filosofiens utveckling, del I (1958), s. 15
  • Grundtanken i den konfucianska samhällsfilosofien är läran om »de fem naturliga banden». Därmed menas fem sociala relationer, som är grundade i naturens oföränderliga ordning. Först kommer tre relationer, på vilka familjen bygger: förhållandet mellan fader och son, mellan man och hustru och mellan äldre och yngre med särskild tanke på förhållandet mellan bröder. […] Därtill kommer förhållandet mellan furste och undersåte och förhållandet mellan vänner.
    • ibidem, s. 17

Externa länkar

redigera
Wikipedia har en artikel om:
Konfucianism
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati