Pluralism

begrepp inom politisk filosofi

Pluralism innebär kulturell och åsiktsmässig mångfald i ett samhälle, en organisation e.d.

  • Om åsiktskorridoren och värdegrundsdemokratin rivs ned är det viktigaste att se till att det inte växer upp en ny någon annanstans. För det skulle det kunna göra och den skulle kunna hamna var som helst. Det skulle kunna bli ett väldigt otäckt samhälle på olika sätt. [Om Sverigedemokraterna i opinionsundersökningar ligger] på över 25% och människor blir mer och mer frustrerade över att invandringen är stor och ingen lyssnar på deras protester [och] 'Svenskhet' förtigs [...] Om den pendeln slår [tillbaka] kan det bli väldigt otäckt. [...] Därför är det viktigt att se att åsiktskorridor och värdegrundsdemokrati inte är en vänster-höger-fråga. [...] Det är fenomenet, en konsensuskultur som kan hamna lite var som helst... Det kan fyllas med innehåll, men det är själva fenomenet som behöver brytas upp. [...] Det är pluralism som behövs och tolerans inför att människor har olika åsikter och sätt att se på världen.

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati