Plikt

etiskt och juridiskt begrepp

Plikt innebär ett inre tvång eller en drivkraft av moraliskt slag, som leder en till önskvärt handlande, trots att detta kan vara i strid med de egna intressena.

Plikten framför allt. ~ Gustaf VI Adolf
  • Plikten framför allt.
  • Enligt den katolska samhällsläran är staten en Guds anordning. Av detta förhållande följer en allmän plikt för katoliker att lyda statens påbud. Emellertid finns det en gräns för lydnadsplikten. Hållningen kan sammanfattas med två bibelcitat. Den kristne skall "ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör" (Matt. 22:21) och skall "lyda Gud mer än människor" (Apg. 5:29). Strider en befallning med Guds bud är det inte bara katolikens rätt utan plikt att vägra lydnad.
    Att vägra lydnad är dock något annat än att göra uppror. Här finns en tradition alltsedan de kristna martyrernas tid, att lydnadsvägran är en plikt men att aktivt motstånd och uppror inte är tillåtet.
    • Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 123
  • Jag förstår också att ett ensidigt fokus på rättigheter och friheter skapar obalanser i systemen, rubbar legitimiteten i systemen. Rättigheter och friheter måste balanseras mot någonting, och en annan bärande princip – som dock tyvärr gått förlorad längs vägen – är att först gör man sin plikt, sedan kräver man sin rätt. Varje medborgare i Sverige ska åtnjuta samma rättigheter och samma friheter, men också vara belagd med samma skyldigheter och plikter. Gör din plikt – kräv din rätt!

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati