Rättvisa

filosofiskt begrepp om systematiskt utdelande av straff och belöning
Citat relaterade till Rättvisa.
‘’Justitia’’ (Maarten van Heemskerk, 1556)
  • "Naturlig rättvisa är en förbindelse utav ömsesidig förmån, för att förhindra en man från att skada eller bli skadad av andra." ~ Epikuros