Propaganda åsyftar arbete för att med olika argumentations- och övertalningsknep sprida en åsikt e.d.

  • Om vi bara mellan nationerna i stor skala kunde utbyta filmer som inte är led i en aggressiv propaganda, utan talar vanliga mäns och kvinnors vanliga språk. Det kunde vara ett bidrag till att frälsa världen från katastrof.
  • Delta inte i propaganda mot Sverige. Motarbeta den i stället. Det är landsförräderi att gå fienden tillhanda!
  • Den individuella terrorn [inom anarkismen] motiverades teoretiskt som en form av direkt aktion som samtidigt var en "handlingens propaganda". Tanken var att terroraktionerna skulle väcka massorna till handling. I rysk anarkistisk teori kallades detta för "excitativ" (väckande) terror.
    • Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 97
  • Nazismen upprätthölls inte bara med terror mot motståndare utan lika mycket med en intensiv och effektiv propaganda med användning av den moderna masspyskologins och reklamens teknik.
    • Ibidem, s. 108

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati