Islamism är en bred politisk rörelse som härstammar från mellanöstern och som huvudsakligen uppstått på 1900-talet, ursprungligen för att bemöta västerländsk kolonialism men också västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande.

  • [Islamismens] mål är att skapa en stat som är helt grundad på islam. Det första målet nåddes genom den islamistiska revolutionen i Iran år 1979. Därigenom upprättades ett nytt slags styrelseskick som i princip är teokratiskt. I teorin är det Gud som styr landet genom sina företrädare, den religiöse Ledaren och de skrift- och rättslärda. […] Den islamistiska rörelsen är i grunden en religös väckelse mot den västliga, sekulariserade och materialistiska kulturen.
    • Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 191–192

Externa länkar

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati