Rättigheter är förmåner som någon (naturligen) åtnjuter på grund av viss roll i samhället som människa, medborgare etc., vanligen stadgade i lag e.d.

  • Alla människor har samma rättigheter, ehuru icke till samma saker.
  • Inga rättigheter utan skyldigheter.
    • Anthony Giddens, citerat av Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 173
  • Vi har i årtionden intalat [unga människor] att kräva vad de har rätt till av samhället. Vi har därigenom låtit underförstå att det som ska skänka mening i deras liv kommer att uppnås på grund av sådana krav, när vi borde ha gjort det motsatta: låtit de unga veta att den mening som gör livet uthärdligt trots alla dess tragedier och besvikelser återfinns i att axla en ädel börda.
  • Jag förstår också att ett ensidigt fokus på rättigheter och friheter skapar obalanser i systemen, rubbar legitimiteten i systemen. Rättigheter och friheter måste balanseras mot någonting, och en annan bärande princip – som dock tyvärr gått förlorad längs vägen – är att först gör man sin plikt, sedan kräver man sin rätt. Varje medborgare i Sverige ska åtnjuta samma rättigheter och samma friheter, men också vara belagd med samma skyldigheter och plikter. Gör din plikt – kräv din rätt!

Se även

redigera
Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati