Thomas Carlyle

skotsk historiker och författare
Citat relaterade till Thomas Carlyle.
Carlyle like a rough block of Michael Angelo's sculpture, by Julia Margaret Cameron.jpg
  • Historien bekänner med vemod, att det inte fins en period, under vilken Frankrikes breda 25 millioner människor led mindre än under denna period, som man kallar skräckväldet.
    • Thomas Carlyle, Franska revolutionen. Här citerat ur Ture Nermans Arbetarnas bildningsarbete.