Historia

paraplybegrepp för kunskap och studier kring händelser i det förgångna
Citat relaterade till Historia.
  • Det är inte monumenten som lär oss historia. Det är ruinerna.
    • Carl Hammarén, ur Världens bästa citat (1987), s. 90
  • Framtiden börjar aldrig och förr i tiden tar aldrig slut.
    • Janne Lundström
  • Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp. Fri och slav, patricier och plebej, baron och livegen, mästare och gesäll, kort sagt: förtryckare och förtryckta stod i ständig motsättning till varandra, förde en oavbruten, än dold, än öppen kamp, en kamp, som varje gång slutade med en revolutionär omgestaltning av hela samhället eller med de kämpande klassernas gemensamma undergång.
    • Karl Marx i Det kommunistiska partiets manifest (1848)