Ayn Rand

rysk-amerikansk filosof och författare

Ayn Rand (1905–1982) var en rysk-amerikansk författare och filosof som grundade objektivismen.

Ayn Rand (1943)

"Det är en synd att skriva detta. Det är en synd att tänka ord som ingen annan tänker."

"Det är mina ögon som ser, och mina ögons syn skänker skönhet åt jorden. Det är mina öron som hör, och mina örons hörsel ger sin sång till världen. Det är mitt förnuft som tänker, och mitt förnufts omdöme är det enda sökarljuset som kan finna sanningen. Det är min vilja som väljer, och min viljas val är det enda påbud jag måste respektera."

"Ordet som aldrig kan dö på denna jord, ty det är deras hjärta och dess mening och dess storhet. Det heliga ordet: EGO."

"Då hörde hon en sång, en melodi som inte lät tillräckligt högt för att vara ett mänskligt ljud, en sång som en sista stridmarsch. Och det var inte en sorgesång, det var inte en hymn, det var inte en bön. Det var en melodi från en gammal operett, 'Sången av splittrat glas'.

Små musiknoter skakade i tvekan, och sprack, och rullade i snabba, fina vågor, som det tunna, klara klingandet av glas. Små noter skuttade och exploderade och skrattade, skrattade med en full, ovillkorlig, fulländad musikalisk glädje. Hon visste inte om hon sjöng. Hon kanske bara hörde musiken någonstans.

Men musiken hade varit ett löfte; ett löfte vid hennes livs gryning. Det som hade lovats då, kunde inte nekas henne nu. Hon måste fortsätta."

"Människor har fått lära sig att deras första angelägenhet är att lindra andras lidande. Men lidande är en sjukdom. Om man skulle råka på det försöker man ge lindring och hjälp. Att göra det till det högsta kriteriet på dygd är att göra lidandet till det viktigaste i livet. Då måste människor vilja se andra lida – för att kunna vara dygdiga. Så är altruismen beskaffad." (s. 833)

"Vem har vunnit över den fysiska verkligheten: mannen som sover på en säng av nålar eller mannen som sover på en fjädrad madrass? Vad är monumentet över människans triumf över materien: de maskätna rucklen vid Ganges stränder eller New Yorks siluett från Atlanten?"

"Jag svär – vid mitt liv och vid min kärlek till livet – att jag aldrig kommer att leva för någon annan människas skull, inte heller begära att någon annan människa skall leva för min skull."

"Du har förintat allt du hävdat var ont och uppnått allt du hävdat vara gott. Varför ryggar du nu tillbaka i fasa inför åsynen av världen omkring dig? Den världen är inte resultatet av dina synder, den är resultatet och bilden av dina dygder. Det är ditt moraliska ideal omsatt i verkligheten i sin totala och slutgiltiga fullkomning. Du har kämpat för det, du har drömt om det, du har önskat det, och jag - jag är den som har uppfyllt dina önskningar."

"[Dagny Taggart:] 'Ska jag förstå det som att mr Mulligan - som är värd så där tvåhundra miljoner dollar, tror jag - kommer att begära tjugofem cent för att du lånar hans bil?'
[ John Galt:] 'Just det.'
'Herregud, kunde han inte bara låna ut den som en väntjänst?'

[...]

'Vi kommer hit därför att vi vill vila. [...] Därför är det bäst att jag varnar dig redan nu: det finns ett ord som är förbjudet i den här dalen, det är ordet ge.' " (s. 746-747)

"[Brodern:] 'Det är ett moraliskt imperativ, allmänt erkänt i våra dagar, att varje människa har rätt till ett jobb.' Han höjde rösten: 'Jag har rätt till det.'
[Henry Rearden:] 'Har du? Gå och ta det då.'
'Hur?'
'Ta ditt jobb. Plocka det från det träd där du tror det växer.'
'Jag menar –'
'Du menar att det inte gör det? Du menar att du behöver det men att du inte kan skapa det? Du menar att du har rätt till ett jobb som jag måste skapa åt dig?'
'Ja.'
'Och om jag inte gör det?' " (s. 968)

"Namnet på denna monstruösa absurditet är Arvssynden. En synd utan viljeakt är en örfil åt moralen och en förmäten självmotsägelse; det som inte kan väljas står utanför moralens välde. Om människan är ond av födseln har hon ingen vilja, ingen makt att förändra; om hon inte har någon vilja kan hon varken vara god eller ond; en robot är amoralisk. Att betrakta ett faktum som människan inte har möjlighet att välja bort som hennes synd är ett hån mot rättvisan. Att hävda att själva människans natur är syndig är ett hån mot naturen. Att straffa henne för brott hon begick innan hon föddes är ett hån mot rättvisan. Att anse henne skyldig i en fråga där ingen skuldfrihet existerar är ett hån mot förnuftet. Att förinta moralen, naturen, rättvisan och förnuftet med ett enda begrepp är en svåröverträffad ondska. Ändå är detta grunden till din morallära." (s. 1067)

"[Presidenten:] 'Jag menar att jag har övertaget.' [John Galt:] 'Tack vare ett gevär.'

[...]

'Ja, ja, okej då, jag håller i geväret. Vad tänker du göra åt det?'
'Jag kommer att handla därefter. Jag lyder.'
'Vad?'
'Jag gör allt du säger åt mig att göra.'

[...]

'Nå?' frågade Galt. 'Vad befaller du?'
'Jag vill att du ska rädda landets ekonomi.'
'Jag vet inte hur den ska räddas.'
'Jag vill att du ska finna en utväg.'
'Jag vet inte hur jag ska finna den.'
'Jag vill att du ska tänka.'
'Och hur ska ditt gevär kunna tvinga mig till det, mr Thompson?'

[...]

'Nej', sade Galt, 'du vill inte att jag ska tänka. När du tvingar en människa att handla mot sitt eget val och omdöme, är det hennes tänkande du vill att hon ska koppla från. Du vill att hon ska bli en robot. Jag finner mig i det.' " (s. 1149-1150)

Övriga citat

redigera
  • Men samma fredsrörelse motsätter sig inte diktatur; dess medlemmars politiska åsikter omfattar alla olika yttringar av etatism, från välfärdsstatskramande till socialism, fascism och kommunism. Det innebär att de motsätter sig våld mellan länder, men inte när ett lands regering angriper sina egna medborgare; det innebär att de motsätter sig våld mot beväpnade motståndare, men inte mot obeväpnade.
    • Förnuft, egoism, kapitalism och en romantisk livskänsla, s. 220
  • Laissez-faire-kapitalism är det enda samhällssystem som är grundat på att individuella rättigheter erkänns, vilket gör att det också är det enda system som förbjuder våld från sociala relationer. Genom sin blotta natur och de principer det vilar på är detta samhällssystem det enda som står i fundamental motsats till krig. Människor som får producera fritt har inget intresse av att plundra; de har inget att vinna på ett krig men en hel del att förlora.
    • Förnuft, egoism, kapitalism och en romantisk livskänsla, s. 223
  • Rasism är den lägsta, grövsta och primitivaste formen av kollektivism. Dess grundidé är att tillskriva människans genetiska härkomst moralisk, social eller politisk betydelse – att en människas intellektuella egenskaper och karaktärsdrag produceras och förs vidare av hennes invärtes kroppskemi. Vilket i praktiken innebär att en människa ska bedömas, inte efter sin egen karaktär och sina egna handlingar, utan efter sitt förfäderskollektivs karaktär och handlingar.
    • Ur Objectivist Newsletter. Översättning Henrik Sundholm.

Externa länkar

redigera
Politiska filosofer
Klassiska AristotelesAureliusCiceroKonfuciusLao ZiPlatonPlutarchosSokratesSun Zi
Konservativa AquinoBonaldBurkeCarlyleColeridgeComteDanteDisraeliDurkheimFichteGuénonHallerHegelHobbesHumeJüngerKirkLe BonMaistreMaurras • Müller • Novalis • OakeshottParetoPetersonSavignySchmittScrutonSolzjenitsynSpenglerStrauss
Liberala AronBenthamBerlinEmersonFranklinHayekJeffersonKantLockeMaritainMillMisesMontesquieuNietzscheNozickOrtegaPopperRandRawlsSmithSowellSpencerStirnerThoreauTocquevilleVoltaireWeberWollstonecraft
Socialistiska Adorno • BakuninBernsteinCamusChomskyde BeauvoirDu BoisEngelsFanonFoucaultFourierFrommGoldmanGramsciHabermasKropotkinLeninLuxemburgMaoMarcuseMarxMüntzerPaineRousseauRussellSartreShawTrotskijŽižek
Övrigt ArendtGandhiLutherMachiavelliMorePizanWeil