Konst

framställning av något som ska uppskattas för dess skönhet
 • Konsten är lång, livet är kort.
  Originaltext:
  Ars longa, vita brevis.
 • Sålunda skapar de bofasta de bildande konsterna (byggnadskonsten, bildhuggarkonsten, målarkonsten), det vill säga de konstarter som avbildar de former som utbreder sig i rummet. Nomaderna skapar de ljudande konsterna (tonkonsten, diktkonsten), det vill säga de konstarter som avser de former som utspelas i tiden. Ty all konst är till sitt ursprung väsentligen symbolisk och rituell, och det är först genom en till ytterlighet gången urartning, ja i verkligheten en mycket nyligen inträffad sådan, som den mister denna heliga karaktär för att slutligen bli den rent profana "lek" den nedsatts till hos våra samtida.
  • René Guénon, Kvantitetens herravälde och tidens tecken (2019) [1945], s. 158–159
 • Köp ett konstverk. Hitta ett som talar till dig och slå till. Om det är en verkligt konstnärlig produkt kommer det att tränga in i ditt liv och förändra det. Ett riktigt konstverk är ett fönster till det översinnliga. Och det behöver du i ditt liv eftersom du är ändlig och begränsad och fjättrad av din okunnighet. […]
  Det är av sådana skäl som vi måste förstå konstens roll, och sluta betrakta den som ett val, en lyx eller, än värre, som koketteri. Konsten är själva kulturens grundval. Konsten lägger grunden för att vi ska kunna enas och sluta fred med varandra, eller som det står skrivet: ”Människan lever inte bara av bröd” (Matteusevangeliet 4:4). Detta stämmer verkligen. Vi lever av skönhet. Vi lever av litteratur. Vi lever av konst. Vi kan inte leva utan någon form av förbindelse till det gudomliga – och skönhet är gudomligt – eftersom livet är för kort, för dystert och för tragiskt i dess frånvaro.
 • Konsten har långsamt övertagit religionens uppgift att symbolisera att symbolisera de andliga sanningar som ligger utanför vetenskapens räckvidd. På så vis, när religionen tappat greppet om den gemensamma fantasin, har kulturen kommit att framstå som alltmer viktig, eftersom den är den pålitligaste kanalen för att förmedla högtstående etiska tankar till skeptiska intellekt.
  • Roger Scruton, Kultur räknas: tro och känsla i en belägrad värld (2009) [2007], s. 61–62

Externa länkar

redigera
Wikipedia har en artikel om:
Konst
Wikimedia Commons har relaterad media, se:
Se även ordet "konst" på Svenska Wiktionary.
Svenska Wikinews har nyheter relaterade till: