Hjärta

muskulärt organ hos både människor och andra djur, som pumpar blod genom de kärl som är del av kroppens cirkulationssystem