Författare

skapare av ett språkligt verk, vanligtvis litterärt, som uttrycker originalitet och personlighet

En författare (om kvinnor även författarinna) är en person som skriver texter, såsom romaner, noveller och artiklar.

  • Vem bryr sig? är en uppfordrande fråga till oss alla. Orättvisor och mänsklig nöd ser vi överallt omkring oss - i världen, men också i Sverige. I Anna Sjödins och Thomas Hartmans bok får vi höra de drabbades röster. Författarna sätter med denna bok också en dagordning för politisk och soci­al förändring, som bygger på solidaritet, medkänsla och en oförtröttlig kamp för ett liv i värdighet för alla.
    • Jan Eliasson, diplomat, fd ordförande i FN:s generalförsamling och tidigare utrikesminister.
Porträttet af forfattaren Nicolas Boileau (1704)
Wikipedia har en artikel om:
Författare