Kärlek

stark, positiv känsla baserad på tillgivenhet

Citat om kärlek.

Pierre Auguste Cot (1873)