Kärlek

stark, positiv känsla baserad på tillgivenhet

Citat om kärlek.

  • "Vad är då kärlek? [...] Två själar och en tanke, två hjärtan och ett slag." ~ Friedrich Halm
  • "Kärlek är när någon annans lycka är väsentlig för ens egen." ~ Robert A. Heinlein
  • "I kärlek är vi diktare, i giftermål är vi filosofer." ~ Leonid S. Sukhorukov
  • "Kärleken föder svartsjukan och svartsjukan dödar kärleken." ~ Drottning Kristina, Världens bästa citat (1987), s. 42
  • "I krig och kärlek är allt tillåtet." ~ Svenskt ordspråk
  • "Man kan inte leva av kärlek allena." ~ Svenskt ordspråk
  • "Kärlek, hosta, rök och pengar kan man inte dölja länge." ~ Ryskt ordspråk
Pierre Auguste Cot (1873)