En filosof är en person som yrkesmässigt ägnar sig åt filosofi. Ordet härrör från grekiskans philos och sofia, betydande "vän av visdom" (jämför ordet filantrop).

  • I kärlek är vi diktare, i giftermål är vi filosofer. (Leonid S. Sukhorukov)
Wikipedia har en artikel om:
Filosof