Ann Helen Van Der Heeg Heberlein, född 22 juni 1970, är en svensk författare, filosof och teologie doktor. Hon har författat verk om religionsfilosofi och samhällsfrågor samt utgivit självbiografiska och skönlitterära böcker.

Ann Heberlein på Akademibokhandeln/City i Stockholm 2016.
  • I en samtid där det förväntas att vi delar med oss av allting, behöver vi det som är privat. Vi behöver hemliga rum i någon mening. Det som kommer att uppfattas som exklusivt och eftersträvansvärt är inte att ha många följare, utan att vara mystisk och behålla saker för sig själv. Att dra sig undan och vara nöjd med det.
  • Om det är möjligt att vara kristen och vänster:
    Varje ideologi bottnar i en människosyn, en idé om människan, hennes natur, förmågor, värde, rättigheter och ansvar. Den tragiska synen på människan som det ständiga offret, en produkt av diverse socioekonomiska faktorer, som en varelse utan förmåga till fria val och ansvarstagande som odlas i den svenska vänstern är helt enkelt inte förenlig med en kristen människosyn.
Wikipedia har en artikel om:
Ann Heberlein