Tyskland

förbundsrepublik i Centraleuropa

Tyskland är en förbundsstat belägen i Centraleuropa bestående av 16 förbundsländer.

  • I Tyskland finns ett bredare spektrum av tillåtna grundhållningar, exempelvis en idébaserad konservatism, som ger spännvidd till debatten. Folk är mer pålästa och det ställer högre grav [sic] på saklighet och formuleringskonst. I tv-debatter förekommer också människor som är över 40 år och 70–80-åringar kan läsa lusen av yngre generationer. […] Jag skulle säga att Tyskland är ett Sverige för vuxna.
  • Europa bildar medvetenheten, jordens förnuftiga del, vars centrum är Tyskland; världsdelarna är alltså icke tillfälligt tillkomna.
  • Tyskarna kallades en gång ett folk av tänkare. Tänka de överhuvud numera? Deutschland, Deutschland über Alles — jag fruktar att det är slutet på all tysk filosofi.