Sven-Erik Oskar Liedman, född 1 juni 1939 i Karlskrona stadsförsamling, är en svensk idéhistoriker. För flera generationer av studenter är Liedman känd som författare till en många gånger uppdaterad lärobok i politisk idéhistoria som sedan 1972 kommit ut under titeln "Från Platon till…" – det sista ordet i titeln ändrades för varje ny reviderad upplaga.

Sven-Eric Liedman vid Bokmässan i Göteborg 2015.

Citat

  • Vi måste tänka oss en värld där förnuft och kunskap inte inskränker sig till ekonomin utan tillvaratar samhällslivets och den mänskliga tillvarons alla aspekter. Sådan är min bild av framtidens katedral. Mer måste finnas där: rum för fantasin, för det fria skapandet, för konsten. Det här är bara en liten skiss för en värld bortom också 2026 års val. Vi måste bekymra oss också för den, även om vi inte kommer att uppleva den. Våra barnbarn och deras ättlingar ska leva där. Vi har ett ansvar för framtidens värld och inte bara för dagens.