Johan Sundeen är en svensk idéhistoriker, som är docent vid Lunds universitet och verksam som universitetslektor på Högskolan i Borås.

Romantikens föreställning om att bildning är en kungsväg till utvidgade insikter och införlivande av nya kunskaper hos människan, har alltjämt sitt avgjorda värde.

Citat

  • Konservatism har ofta missförståtts som en stillaståendets ideologi, för mig handlar det i stället om ett förhållningssätt som sätter människan och hennes sammanhang i centrum; familjens och andra naturliga gemenskapers sammanhang, det lokala, nationella och europeiska rummets sammanhang, de historiska sammanhangen samt – inte att förglömma – sammanhanget mellan människa och Gud.
    • Reflektioner från periferin (2012), s. 13
  • Romantikens föreställning om att bildning är en kungsväg till utvidgade insikter och införlivande av nya kunskaper hos människan, har alltjämt sitt avgjorda värde.
    • Ibidem, s. 53