Hjältar är personer som gjort någon mycket tapper eller avgörande insats och därför åtnjuter beundran.

  • Demokrati innebär misströstan om att finna hjältar att styra oss och ett belåtet konstaterande av att de saknas.
  • Vad är det som ger en så majestätisk glans åt slagfältets och senatens hjältar, som stimulerar oss så? Det är medvetenheten om den långa räckan segerrika dagar bakom dem. De kastar sitt samlade ljus över den framryckande aktören. Han beledsagas som av en synlig änglakör.