Anders Carlsson

svensk politiker
Citat relaterade till Anders Carlsson.
Demokratin är livsnödvändig för socialismen, ty utan demokrati förfaller socialismen i byråkratism, i den bevisligen livsodugliga form som gått till historien som realsocialism.

Resa in i det okända

redigera
 • Bolsjevikerna visste mycket väl vad som väntade dem, om de skulle förlora; de bar inte endast med sig vetskapen om det blodiga krossandet av Pariskommunen 1871, utan de hade därtill nåtts av nyheten om kontrarevolutionens massaker på arbetare och torpare efter den finska revolutionens nederlag våren 1918. Kontrarevolutionens bestialitet stod fadder åt den röda terrorn.
  Resa in i det okända, sid. 41.
  • Det är imperialismen som hotar demokratin. Inte socialismen. Det är kapitalismen som gör demokratin halv. Genom att göra halt vid ägandets makt. Socialismen gör den hel. Genom att ge demokratin makt över hela samhället.
   Tal på Röd Front i Malmö, första maj -06. Publicerat på Proletärens hemsida [1]

   Ledarsidan i Proletären

   redigera
   • Det är bara i liberala sagoböcker som borgarklassen respekterar valresultat som ifrågasätter dess existens som klass. Se bara på Chile 1973 eller på Nicaragua 1984.
    Proletären nr 49/06. Publicerat på Kommunistiska Partiets hemsida [2]
    • Det finns en omvälvande, nästan revolutionär dimension i fildelandet på nätet. Internet som en global allmänning, utan egendomsrätt för något eller någon. Gratis kultur till folket! Oändlig tillgång till kunskap, utan möjlighet för statsmakter eller kapitalistiska medieföretag att styra informationen. En fri, demokratisk, församhälleligad mötesplats.
     Det finns bara en liten hake med denna storartade skapelse: Att den som allmänning inte ryms inom en produktionsordning som reducerar allt till varor och som mäter allt i pengar. I den kapitalistiska privategendomens system måste producenten få betalt för sin vara, oavsett om den utgörs av bilar eller av kultur, annars kan produktionen inte fortgå.
     I marxistiska termer kan man säga att fildelandet visar att produktivkrafternas utveckling hamnat i motsättning till rådande produktionsförhållanden.
     Proletären nr 17/09. Publicerat på Kommunistiska Partiets hemsida [3]

     Staten och demokratin

     redigera
     • Socialismen är inte bara genuint demokratisk till hela sin karaktär, har inte bara folkflertalets makt som bärande idé, utan den kan dessutom inte överleva utan demokrati, utan folkflertalets engagemang och aktiva deltagande i den politiska processen och i den dagliga förvaltningen av samhällsfunktionerna. Detta måste understrykas. Demokratin är livsnödvändig för socialismen, ty utan demokrati förfaller socialismen i byråkratism, i den bevisligen livsodugliga form som gått till historien som realsocialism.
      Staten och demokratin, sid. 57.

      Övriga citat

      redigera
      • Man kan tycka att vår åsikt är felaktig, gammalmodig, dum, otäck - vi diskuterar den gärna med vem det vara månde. Men kom inte och säg att den är mindre demokratisk och mer våldsbenägen än den åsikt som säger, att det existerade samhället har rätt att försvara demokratins begränsning, dess utestängning från det ekonomiska livet, med våld. Beljug den inte. Vi har aldrig någonsin talat om att tillgripa våld på egen hand eller för egen del. Vi har alltid och synnerligen tydligt talat om arbetarklassen och klasskampen, om våldet som en ständigt närvarande del av förhållandet mellan klasserna och därvid som ett medel också för arbetarklassen när den står inför sin avgörande strid, när klasskampen utvecklats till att gälla samhällsmakten, till en revolutionär situation.
       Om kommunisterna och våldet i Vitbok om KPML(r), SÄPO och åsiktsregistreringen i Sverige 1969-1998, sid. 59.