Äktenskap

juridiskt och samhälleligt avtal mellan samlevande personer

Äktenskap är en allmänt godtagen typ av samlevnad mellan man och kvinna, som är reglerad av lagar eller seder och bruk, särskilt avseende parternas skyldigheter mot varandra och mot gemensamma barn, med varierande utformning i olika tider och samhällstyper.

  • Äktenskapet vilar inte bara på en religiös eller moralisk syn på formen för två människor samliv utan också på århundradenas erfarenheter och överväganden om familjegemensakens betydelsefulla roll i generationskedjan. Äktenskap och familjebildning utgör en hörnsten för mänsklig samlevnad och samhällets utveckling. Familjen är ett uttryck för biologisk samhörighet. Där knyts de första banden i en social gemenskap. Det är i familjen som individen för första gången möter begreppet samhörighet och det är framför allt där som det förflutna förmedlas till framtiden. Familjen är grundcellen i samhällslivet. Utan familj, inget samhälle.
  • Så länge det finns äktenskap utan kärlek kommer det att finnas kärlek utan äktenskap.