Torbjörn Tännsjö

svensk filosof

Torbjörn Tännsjö, född 1946 i Västerås, professor, filosof.

  • Jag menar kort och gott att demokratin bör upphävas på sikt. Det har givetvis att göra med att jag ser demokratiska problem som problem om hur man bör handskas med maktojämlikhet. Om jag för ett ögonblick skulle släppa kravet om en naturalistisk definition skulle jag kunna tänka mig att definiera "demokrati" som ett rättvist arrangemang av ojämlikheterna ifråga om makt. Och en optimistisk hypotes jag har om den historiska utvecklingen är att dagens fascistiska eller borgerligt demokratiska stater kommer att krossas och ersättas med proletära stater samt att dessa kommer att på sikt vittra bort i och med att de sociala klasserna upplöses och makten i samhället fördelar sig jämnt mellan alla människor.
Torbjörn Tännsjö, "Borgerlig demokrati och socialistisk", ett nedtecknat föredrag som hölls under årets "filosofivecka", i Folkets hus den 20/3 1974, tryckt i Demokrati och socialism : En debattantologi, red. Nils Elvander, Rabén & Sjögren, (Sthlm 1975), s.104
  • Om mänsklig kannibalism: "[under förutsättning att det kan ske omärkligt och att det ser ut som en naturlig död] så ser jag inga problem med det i princip"
Veckans Viktigaste Intervju, i podcast med Simon Svensson 2014-05-27, tidsmärke 18:50 ff
Wikipedia har en artikel om:
Torbjörn Tännsjö