Sven Linderot

svensk journalist och politiker
Citat relaterade till Sven Linderot.
Sven Linderot
  • Från koncentrationsläger och fängelser, från tortyrhålor och dödskamrar, från partisankamp i bergland och skogar, från hela den underjordiska kampfronten, marscherade massorna till friheten, ofta raka vägen ministerierna, sände in sitt eget folk i regeringarna och började skapa en demokratisk samhällsbyggnad, en verklig folkstyrelse i flertalet av det gamla kapitalistiska Europas länder./.../
    Den socialistiska arbetarrörelsen, som tidigare i de kapitalistiska länderna i regel endast utgjort opposition mot den bestående ordningen, har nu i de flesta av Europas länder i samverkan med de övriga frihetsälskande krafterna tagit ansvaret för nationernas öde i sina händer, rensar ur de gamla reaktionära eller fascistiska styresmännen och länkar den politiska utvecklingen på nya spår. Fred, frihet, återuppbyggnad, välstånd - det är ledstjärnorna, i massornas strävanden, det är den nya tidens deviser, som signalerar, att denna nya tid i sin utveckling blir socialismens frihetstid. Arbetarklassen, vilken i alla utvecklade kapitalistiska länder är nationens ryggrad, dess bärande klass, avlöser borgarklassen som ledare av nationen. Detta är ännu inte socialism, men det är en revolutionär förändring, som öppnar portarna till fred och frihet för mänskligheten.
    Så djupgående har det andra världskriget förändrat den politiska situationen.
    • Sven Linderot inför Sveriges Kommunistiska Partis partikongress 1946. Citerat ut Från mörkret stiga vi mot ljuset - Arbetarrörelsens historia i Sverige.