Citat relaterade till Masoud Kamali.
 • I dagens Europa, och i Sverige, har muslimerna tagit den plats judarna hade på 30-talet.
 • Den alliansen [kritiker av islamismen] framställer sig som ett humant alternativ som enar självutnämnda ”invandrarexperter” med inhemska ”vita feministiska fundamentalister” för att frigöra ”förtryckta invandrarkvinnor”.
  Vad skiljer dessa grupper från de nynazister som häromdagen demonstrerade mot moskébygget i Växjö?
  I själva verket delar de många åsikter och metoder som har sin grund i själva moderniseringsidealen, nämligen att vi, med politiska medel, kan skapa ”nya, fria och rationella individer”. Många, från Hitler och Mussolini och Stalin, till Khomeini och Bush, har försökt och försöker att förverkliga detta grundideal och har misslyckats.
 • Den amerikanska, engelska och franska inblandningen i Mellanösterns moderna historia tillhandahåller talande exempel på dessa länders anti-demokratiska och rasistiska politik.
 • Det är drömmen om ein Volk, ein Reich, som driver den neokoloniala och eurocentriska västvärlden.
  • Källa: Smålandsposten 7/5 2004.
 • Man gör en jättestor grej av att några invandrartjejer blivit utsatta för så kallat hedersrelaterat våld. Det handlar om någon mindre procent, en liten grupp. Det är inget stort problem. [...] Det är en myt som vittnar om djupa fördomar, kanske rasism. Att påstå att någon speciell hederskultur existerar. [...] Det finns en hel del invandrartjejer som går till socialtjänsten och säger att de är misshandlade eller förtryckta hemma, som skyller på det för att få egna lägenheter.
 • Det handlar ju om hur man definierar strukturell diskriminering – det kan också vara färgen på hus.
 • Globala händelser påverkar oss här i Sverige och därmed vår integrationspolitik. Till exempel spelar den svenska regeringens inställning till palestiniernas livsvillkor och den israeliska ockupationen och förtrycket liksom till USA:s ockupationskrig i Irak en viktig roll för inställningen till det svenska samhället hos många personer med invandrarbakgrund. Deras vilja att bli en del av den sociala sammanhållningen i Sverige påverkas av detta. Med andra ord, inrikespolitiken kan inte längre skiljas från utrikespolitiken. Skapandet av ett integrerat samhälle är oskiljbart från kampen mot den strukturella/institutionella diskrimineringen både på nationell och på internationell nivå.
 • Jag kan säga att tortyren i Iran bleknar jämfört med det jag utsatts för sedan jag blev statlig utredare.
  • Citerad i Dagens Nyheter 7/8 2006.