Citat relaterade till Kajsa "Ekis" Ekman.

Kajsa "Ekis" Ekman, född 25 juli 1980 är en svensk journalist och författare.

Kajsa "Ekis" Ekman 2011.
  • Kanske är den urkonservativa impulsen, som så ofta är starkast hos barn och gamla, en djupt mänsklig känsla som alltid kommer att stångas mot en annan, lika djupt mänsklig drift: att skapa nytt, framskrida, utvecklas? Och är det inte därför båda bör existera i alla samhällen? Alla kan inte ropa hurra, några måste säga ”stopp, vad händer nu?” Om konservatismen inte fanns, borde man instifta den som en myndighet, med anställda som hade till uppgift att ropa ”vänta ett tag” så fort drastiska förändringar var på väg. Inte för att stoppa framstegen, men för att tvinga oss att tänka efter.

Citat om Ekman

redigera
  • Lena Andersson om Kajsa "Ekis" Ekman:
    Vi är överens om att världen inte är godtycklig. [...] Att den är en struktur i någon mening, alltså att den går att tänka kring rationellt, att den inte glider och är godtyckligt sammansatt utan att den hänger ihop i något slags mönster. [...] Jag tycker att hon är modig. Hon driver det hon anser är sant och tror på verkligen. Hon gör just det här som jag tycker att man ska göra, att gå emot också sin egen grupp, vilket ju är djärvt. [...] Det är verkligen starkt att våga göra det, att vara sån. [...] [Jag tycker] att hennes diskussion om kön, i den mån jag har uppfattat den korrekt, är rationellt hållbar och korrekt. Alltså att könet bör definieras biologiskt och att man inte vinner någonting alls på att att definiera det som en upplevelse. [...] Hon har en värdeskala som ligger utanför det som är framför oss vilket gör att hon kan bedöma det som är framför oss. [...] Vi har nog också helt olika syn på vad frihet är. För för mig är det ett formellt begrepp jag använder; man är formellt fri gentemot staten genom lagen. Och hennes frihet måste vara något annat. Den måste vara någon slags upplevelse av frihet, känslan av frihet. [Jag] menar att man kan vara fri utan att känna sig fri. Hon menar kanske att känner man sig inte fri så är man inte fri. [...] Det är en existentialistisk frihetssyn [och] där tycker jag att hon går i samma fälla som att om man upplever sig som ett kön så är man det. Jag menar att jag vill ha samma formalitet när det gäller könen som friheten. [...] Vi har samma inställning [i] synen på sig själv. Att det gäller att ha någon sorts självrespekt för att kunna ha respekt för andra.
    • "Krönikören som pekar på sprickor – med Lena Andersson" (vid 36m31s), podcasten Bildningskomplexet, 14 augusti 2022.