Johan Fredrik Haage, född 30 december 1969, är en svensk journalist och författare.

  • Berättelsen ger människor en djupare anledning att stödja en politisk kraft än summan av de var för sig tagna sakfrågorna. Socialdemokraternas berättelse har varit en stor framgångsberättelse för hela Sveriges nittonhundratal (svensk historia dessförinnan är följaktligen knappast uppmärksammad i offentliga skolor). Alternativa berättelser har inte kunnat konkurrera. Men utmärkande för nutiden är att vänsterns berättare antingen tystnat i villrådighet eller förlorat sin trollkraft. Fler öron än någonsin är villiga att lystra till något nytt, till ett nytt meningsfullt sammanhang.
Tyvärr är berättandets konst satt på undantag inom svensk borgerlighet. Där saknas den poetiska känslan, känslan för dramat, med dess försänkning i klassisk mytologi, dess tidlösa moraliska vägval och strider mellan gott och ont. Insikten om denna humanistiska tradition förvaltas inom bildningsborgerligheten, men det vore våghalsigt att utnämna den till en särskilt framträdande grupp i svenskt samhällsliv.
Men, framför allt, var är den svenska högerns kulturskapare? Regissörerna, författarna, konstnärerna, lyrikerna, de som aktivt söker och gestaltar mening? Praktiskt taget hela den kulturella arenan är besatt av vänsterns meningsgestaltare. Det oerhörda inflytande över svenskt medvetande detta ger dem kan inte överskattas, men intresset från motståndarhåll sträcker sig sällan längre än till irritation över det faktum att de uppbär offentliga bidrag.
Frågan som bör ställas är naturligtvis varför den politiska borgerligheten inte förmår bjuda konkurrens på kulturarenan. Att högeravvikare stöts ut är en väl enkel förklaring, om än inte i sig oriktig. Allvarligare är i så fall att kultur har låg status i ”blåa” hem. Att konsumera kultur må vara en sak, men att ge sig ut och försörja sig på det, det är en annan. För vad är väl meningen med mening? Inte är det lönsamt i alla fall.


Wikipedia har en artikel om:
Fredrik Haage